Art's Est, yüksek vizyonuyla güzellik olgusuna, rakip markalardan çok daha farklı bir yerden bakmaktadır. Geride bıraktığımız yüzyılda Kapital sistemin dayattığı güzellik algısı ‘’Güzel’’ kavramını tektipleştirmiştir. Buna kimi akademik makalelerde "Barbie’cilik olgusu" denmektedir. 

Barbie bebekler üzerinden yürütülen algı operasyonları sonucunda sarışın, mavi gözlü , beyaz tenli insanlar ‘’Güzel’’ olarak insanların akıllarında yer etmiştir. Milenyum çağı denilen çağımızda artık bu algı yerini post modern bir çizgiye taşımıştır. 

Art's Est tüm "güzellik" tarihine vakıf ve entelektüel birikime alanı itibariyle dolu olan bir markadır. Güzellik ve Estetik kavramlarına Antik Yunanistan, Helen, Mikene medeniyetlerine kadar ince araştırmalar Art's Est’in hizmet anlayışı içerisinde yapılmıştır. Tüm bu birikimle birlikte kendine özgün bir anlayış belirleyen markamız kapılarımızdan girdiğiniz gibi sizi etkisi altına alacaktır. 

Art's Est’in temel felsefesi, içinizde varolan güzelliği dışa yansıtmakla birlikte, misafirlerine güven ve farklılık vermektir.

Art's Est

Sanatın estetikle buluştuğu nokta, Art's Est'e hoş geldiniz.